Utställningsklasser - FIFé

OKASTRERAD KASTRERAD

KLASS 12 – Ungdjur
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad,
som uppnått tre månaders ålder men ännu ej fyllt sex månader under utställningsdagen
.

KLASS 11 - Junior
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad,
som uppnått sex månaders ålder men ännu ej fyllt tio månader under utställningsdagen.

KLASS 9 – Öppen klass
Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

KLASS 10 - Kastratklass
Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

KLASS 7 – Champion
Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

KLASS 8 – Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

KLASS 5 – Internationell Champion
Klass för raskatt som har titeln Internationell Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Champion och tävla vidare i klass 3 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

KLASS 6 - Internationell Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

KLASS 3 – Grand Internationell Champion
Klass för raskatt som har titeln Grand Internationell Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) - minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller: Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika länder.

KLASS 4 – Grand Internationell Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) - minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.

KLASS 1 – Supreme Champion (tidigare Europa Champion)
Klass för raskatt som har titeln Supreme (Europa) Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 1 rangordnas inte.

090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Champion och certifikatet till CACS. EC-titel och certifikat erhållna före 081231 behålls.

KLASS 2 – Supreme (Europa) Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme (Europa) Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 2 rangordnas inte.

090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Premier och certifikatet till CAPS. EP-titel och certifikat erhållna före 081231 behålls.

 

2012


Hälsingekatten, Bollnäs 20 maj 2012


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat
S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Olga Komissarova (EE)

CAC CHAMPION
GIC S*Månlyckans Noam the Noble
3
4

Karina Bjuran (NO)

Ex 4


Hälsingekatten, Bollnäs 19 maj 2012

Katt
Klass
Grupp
Domare
Resultat
GIC S*Månlyckans Noam the Noble

3

4

Bertil Johansson (S)

Ex 4


Storsjökatten, Östersund 28 april 2012


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat
S*Månlyckans Love
10
4

Lene Glem (DK)

CAP, PREMIER
GIC S*Månlyckans Noam the Noble
3
4

Donatella Mastrangelo

CACS


Storsjökatten, Östersund 29 april 2012

 
Katt
Klass
Grupp
Domare
Resultat
 
GIC S*Månlyckans Noam the Noble

3

4

Lene Glem (DK)

Ex 2

2011


Medelpads Kattklubb, Timrå 13 augusti 2011


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat
S*Månlyckans Love
10
4
CAP
GIC S*Månlyckans Noam the Noble
3
4

Eiwor Andersson (S)

CACS


Hälsingekatten, Bollnäs 22 maj 2011

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
GIC S*Månlyckans Noam the Noble

3

4

Maud Olsen Johansson (S)

CACS


 Hälsingekatten, Bollnäs 21 maj 2011

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
GIC S*Månlyckans Noam the Noble

3

4

Anne-Gro Edstöm (N) 

CACS


Storsjökatten, Östersund 1 maj 2011

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
GIC S*Månlyckans Noam the Noble

3

4

Fransoise Millicent-Dubois

CACS, BIV, NOM


Storsjökatten, Östersund 30 april 2011

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
GIC S*Månlyckans Noam the Noble

3

4

Henry Hornell (N)

CACS


Gestricas Kattklubb, Gävle 5 mars 2011

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Anette Engvall (S)

CAC

 


Sundsvalls Kattklubb, Sundsvall 23 januari 2011

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Anette Engvall (S)

Ex 2 (5)

 


Sundsvalls Kattklubb, Sundsvall 22 januari 2011


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Aliosha Romero

Ex 2 (5)

 
S*Månlyckans Love
10
4

Anette Engvall (S)

CAP

 

 

2010


Gestrica Kattklubb, Gävle 28 augusti 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Jörgen Fritjof (S)

GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

 


Katteklubben Midt, Trondheim-Norge 4 juli 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Anne-Gro Edström (NO)

CAGCIB

 

 

Katteklubben Midt, Trondheim-Norge 3 juli 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Karl Preiss (AT)

CAGCIB BIV

 


Sundsvalls Kattklubb, Sundsvall 23 maj 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Stephe Bruin (NL)

CAGCIB

 


Sundsvalls Kattklubb, Sundsvall 22 maj 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Maud Olsen Johansson (S)

CAGCIB

 


Skogkattmästerskapet, Norge 8 maj 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
2
kastrerade katter

 

BEST N SHOW KASTRATHONA

 


Storsjökatten, Östersund 2 maj 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Jorge Fletcher (ARG)

CAGCIB NOM

 


Storsjökatten, Östersund 1 maj 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Jörgen Fritjof (S)

CAGCIB NOM

 


Lirak, Norge 1 maj 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
7
6

Karina Bjuran

PREMIER

 


Norak, Norge 20 mars 2010

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
7
6

Anne Veland

CAP

 

2009


Adelkatten, Norge 6 december 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
7
6

Eva Porat

CAP

 


Alfakatten, Bromma 17 oktober 2009


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kärlek

9

3

Andreas Woelm (DE)

Ex 2 (2)


   IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4
Kristina Rautio (FI)

Ex 3 (3)


  S*Månlyckans Pigalle

11

6
Andreas Woelm (DE)
Ex 1 (2)


Dalälvskatten, Borlänge 27 september 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Mikael Edström (S)

Ex 2 (2)

 


Gestrica, Gävle 13 september 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Anne Köhn (DK)

Ex 3

 


Gestrica, Gävle 12 september 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Maud Olsen Johansen (S)

CAGCIB

 


Fräset, Rasbo 9 augusti 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
IC S*Månlyckans Noam the Noble
5
4

Hanna Jensen 

Ex 2

 


Katteklubben Midt-Norge, Trondheim 19 juli 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
CH S*Månlyckans Noam the Noble
7
4

Henry Hornell (N) 

INTERNATIONELL CHAMPION

 


Katteklubben Midt-Norge, Trondheim 18 juli 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
CH S*Månlyckans Noam the Noble
7
4

Charles Spijker (NL) 

CACIB

 


 Värmlands Kattklubb, Karlstad 5 juli 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
7
6
Raymond Sætre (N)

Ex 2 (2)

 


 Värmlands Kattklubb, Karlstad 4 juli 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
7
6

Annelie Persson (S)

Ex (2)

 


Hälsingekatten, Bollnäs 24 maj 2009


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Marie Westerlund (S) 

Ex 2 (2)

 
CH S*Månlyckans Noam the Noble
7
4

Anne-Gro Edström (NO)

CACIB

 

 


Hälsingekatten, Bollnäs 23 maj 2009


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Kristina Rautio (FI)

Ex 2 (2)

 
 CH S*Månlyckans Noam the Noble
7
4

Marie Westerlund (S)

Ex 2 (2)

 

 


Uppsala Kattklubb, Östervåla 15 februari 2009

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Noam the Noble
9
4

Lois Coste (FR) 

CHAMPION

 

2008


Adelkatten, Norge 14 december 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
7
6
Dorte Kaae (DK)

CACIB

 


Adelkatten, Norge 13 december 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
7
6

 Anne-Gro Edström(NO)

Ex 2

 


SpeedCat, Sundbyberg 19 oktober 2008


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Marie Westerlund (S) 

CAC (3)

 
 S*Månlyckans Noam the Noble
9
4

Yan Roca-Folch (FR)

Ex 2 (2)

 

 


Burak, Norge 19 oktober 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
9
6
Raymond Sætre (N)

CHAMPION

 


Burak, Norge 18 oktober 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat
 
S*Månlyckans Orabelle
9
6
Tellervo Kass (FI)

CAC (1)

 


Dalälvskatten, Borlänge 28 september 2008


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
8

Veikko Saarela (FI)

 Ex 3 (4)


 S*Månlyckans Noam the Noble
9
4
Sirpa Lindelöf (S)
Ex 4 (6)

 

 


Klöset, Heby 8 augusti 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Noam the Noble
 
9
4
Luigi Comorio (IT)
Ex 3 (4)

 


Järva Kattklubb, Haninge 13 juli 2008


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
4

Maud Olsen Johansson (S)

 Ex 2 färgändring       (nts 09 24)


 S*Månlyckans Noam the Noble
9
4
Raymond Saetre (N)
Ex 2

 

 


Järva Kattklubb, Haninge 12 juli 2008


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
3

Lois Coste (FR)

 Ingen bedömning,  färgändring nt0924 

 S*Månlyckans Noam the Noble
9
4
Sirpa Lindelöf (S)
/Pia Nyman (FI)
CAC, NOM (1röst)

 

 


Sundsvalls Kattklubb, Njurunda 8 juni 2008


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
3

Stephe Bruin (NL)

Ex 2 (2)


 S*Månlyckans Noam the Noble
9
4
Sirpa Lindelöf (S)
CAC, BIV, NOM 

 

 


Scandinavian Winner Show (SW), Norge 30 maj 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Orabelle
 
9
6
Satu Hämäläinen (FIN)
Ex 2

 


Lirak, Norge 11 maj 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Orabelle
 
9
6
Per Hilfling-Olesen (DK) 
Ex 3

 


Lirak, Norge 10 maj 2008

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Orabelle
 
9
6
 Karl Kristian Gulsett (N)
CAC (4) BIV

 


Järva Kattklubb, Skogås 3 februari 2008


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans
9
7
Maud Olsen (S)

Ej cert,             färgändring nt 24


 S*Månlyckans Noam the Noble
11
4
Anne-Gro Edström (N)
Ex 1, BIV-J, NOM-J 

 

 

 


Dalälvskatten, Borlänge 14 oktober 2007

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans

9

7

Sirpa Lindelöf (S)
CAC (3)

 

 


Fräset, Uppsala 30 september 2007

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans

9

7

Eiwor Andersson (S)
Ej cert
Färgändring

 

 


Ras och HusKatten, Varberg 12 augusti 2007

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Kejsare av Zios

9

3

Anne Köhn (DK)
 
CAC (1)

 

 


Ras och HusKatten, Varberg 11 augusti 2007

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Kejsare av Zios

9

3

Hannah Jensen (S)
 
CAC (1)

 

 


Hälsingekatten, Bollnäs 14 april 2007

 
Katt
 
Klass
 
Grupp
 
Domare
 
Resultat

S*Månlyckans Kristall av Skogsälvans

11

7

B-M Johansson (S)
 
Ex 1,
BIV - U+J

 

 
 


Nerikes kattklubb, Örebro 20 januari 2007


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

  S*Månlyckans Cadillac
10
4
Anne Köhn (DK)
CAP (2)
  
  S*Månlyckans Iris
 
11

6

Alexey Shchukin (NL)
EX

  S*Månlyckans Kärlek
12
3
Maud Olsen (S)
EX 1 (2)

  Vincent
9
9
Aliosha Romero (S)
CHAMPION

 


Stockholms Kattklubb, Fryshuset Stockholm 12 november 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 Vincent
9
9
Jørgen Jensen (DK)
CAC (1)


 


Birka Skogkattklubb, Solvalla Stockholm 8 oktober 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 Vincent
 
9
9
Henry Hornell (N)
CAC (1)

 


Skogkattmästerskapet 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

  CH S*La'degos Collagen

B

4

Anette Engvall
1:a

  S*Ice Wood's Pepita
A
6
Christian Bjelk
2:a

  Vincent
A
3
Christian Bjelk
1:a

 


Ras och HusKatten, Varberg 13 augusti 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac
10
4
Anne Köhn (DK)
CAP (2)

 CH S*Månlyckans Darling
7
7
Hannah Jensen (S)
CACIB (2)

 

 

 


Ras och HusKatten, Varberg 12 augusti 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac

10

4

Veikko Saarela (FI)

EX 2 (2)

 CH S*Månlyckans Darling

9

7

Veikko Saarela (FI)

CHAMPION

 

 

 


Calmare Kattklubb, Kalmar 10 juni 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac

10

4

Albert Kurkowski (PL)

EX 2 (2)

 CH S*Månlyckans Darling
9
7
Eiwor Andersson (S)
CAC (1)

 

 

 


Nerikes Kattklubb, Örebro 4 juni 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac

10

4

Jørgen Jensen (DK)

EX 3 (4)

 CH S*Månlyckans Darling
9
7
Anne Köhn (DK)
CAC (2)

 

 

 


Nerikes Kattklubb, Örebro 3 juni 2006


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac
10
4
Karina Bjuran (N)
EX 3 (5)

 CH S*Månlyckans Darling
9
7
Charles Spijker (NL)
EX 2 (2)

 

 


Stockholms Kattklubb, Solna 6 november 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Buffalo Bill
9
4
Nurit Pahl (A)
EX 2 (2)

 

 

 


Top Cat Club, Solna 2 oktober 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Buffalo Bill
9
4
Anne Veland (N)
EX 5(5)

 S*Bonnea's Qurre
9
2
Aliosha Romero (S)
EX 3 (3)

  S*Ice Wood's Pepita

9
2
Aliosha Romero (S)

MB 3
 
 
 S*Tailor Hill's A Million to One
9
7
Alexey Shchukin (NL)
Ej cert Färgändring

  Vincent

12
9
Alexey Shchukin (NL)
 
EX 1
 

 

 

 


Mästerkatten, Hässleholm 25 september 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac
9
4
Falvia Capra (I)
EX 4 (5)
 
S*Månlyckans Darling
11
7
Maj-Britt Stein (FI)

EX 1 (2)
 

 S*Månlyckans Ella

12
6
 
Britt-Maria Johansson (S)
EX 1 (1)

 

 


Västsvenska Kattklubben, Göteborg 11 september 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac
9
4
Anne Köhn (DK)
EX 2 (2)

 S*Månlyckans Thelma
9
6
Flavia Capra (I)
EX 2 (3)

 

 

 

Ras och HusKatten, Varberg 14 augusti 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac
9
4
Hannah Jensen (S)
CAC (1)

 S*Månlyckans Darling
11
7
Karina Bjuran (N)
EX 1 (1)
 
S*Tailor Hill's A Million to One
9
3
Albert Kurkowski (PL)
Ej cert, färgändring

 

 

 


Perserkatten, Upplands Väsby 15 maj 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Bufallo Bill
9
4
Maj-Britt Stein (FI)
EX 2 (4)
 Alice
9
9
Jørgen Jensen (DK)

CAC (1)
 
 S*Bonnea's Qurre
9
2
Jørgen Jensen (DK)

EX 2 (4)
 


 S*Tailor Hill's A Million to One

9
3
Maj-Britt Stein (FI)
EX 2 (2)

 

 

 


Skogkattklubben Birka, Stockholm 27 mars 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Bufallo Bill
9
4
Marek Chadaj (PL)
EX 2 (3)
Alice
9
9
Marek Chadaj (PL)

EX 2 (2)
 
 S*La'degos Collagen
9
2
Hannah Jensen (S)
 
CHAMPION NOMINERAD

 

 

 


Top Cat Club, Solna 13 mars 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Bufallo Bill
9
4
Veikko Saarela (FI)
EX 2 (3)

 Alice
 
9
9
Eiwor Andersson (S)

     EX 2 (3)

 S*Bonnea's Qurre

11
2
Anne Veland (N)

EX 2 (2)
 

  S*La'degos Collagen

9
5
Veikko Saarela (FI)

CAC (1)
 

 

 

 


Sydkatten, Malmö 6 mars 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Cadillac
9
4
Judith Zuuveld (NL)
EX 4 (6)

 

 

 


City Cat Club, Arlanda 26 februari 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 Alice
9
9
Maud Olsen (S)
EX 3 (3)
  S*La'degos Collagen
9
5
Lena Nordström (S)

CAC (1)
 

 

 

 


Järva Kattklubb, Stockholm 5 februari 2005


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Bufallo Bill

9

4

Jørgen Jensen (DK)
CAC (3)

  S*La'degos Collagen

9

7

Annika Högberg (S)

Ej cert Färgändring

 

 


Top Cat Club, Stockholm 31 oktober 2004


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 S*Månlyckans Angela
9
6
Geir Edvardsen (N)
EX 5 (5)
  Alice
11
9
Anne Veland (N)

EX 1 (1)
 
 S*La'degos Collagen
11
7
Anne Veland (N)

EX 2 (2)
 

 S*Tailor Hill's A Million to One
9
3
Anne Veland (N)
CAC (1)

 

 


Alfakatten, Hammarbyhamnen 21 september 2002


Katt

Klass

Grupp

Domare

Resultat

 Andrea Nibe av Björnsletta (N)
9
6
Marino Koot (NL)
EX 5 (9)
 Mandela's Sevda (N)
9
TUV d 62
Anne Veland (N)

CAC